Databeskyttelsespolitik (Applikationer)

1. Formål og dataansvarlig

Formålet med denne databeskyttelsespolitik er at definere de personlige data, der indsamles om dig, når du anvender vores applikationer (herefter kaldet ’app’), og måden hvorpå dine personlige data efterfølgende behandles, og i hvilket omfang dine personlige data videregives til tredjepart.

Du får adgang til appen som en del af din ansættelse. Din arbejdsgiver (herefter kaldet ’virksomheden’) er dataansvarlig for de personlige data, der indsamles, når du anvender appen.

I tillæg til denne databeskyttelsespolitik gælder vilkår og betingelser for behandlingen af personlige data som defineret i virksomhedens egne databeskyttelsesdokumenter.

Du bør derfor læse denne databeskyttelsespolitik og virksomhedens andre databeskyttelsesdokumenter grundigt, inden du anvender appen.

2. Behandling af dine personlige data

Følgende personlige data indsamles til de formål, der er angivet forneden:

OPRETTELSE AF EN BRUGERPROFIL

Når du giver dit samtykke til at tilmelde dig som bruger af appen, indsamles følgende data som, afhængigt af deres indhold, karakteristika og sammensætning, kan udgøre personlige data:

  • Navn
  • Kontaktoplysninger
  • Virksomhed/afdeling hvor du er ansat

Dine personlige data indsamles og behandles for at registrere dig som bruger og give dig adgang til appen.

Dine personlige data indsamles og behandles på baggrund af dit samtykke i medfør af artikel 6, stk. 1 (a) i databeskyttelsesforordningen og artikel 9, underafsnit 2 (a) i databeskyttelsesforordningen.

Dine personlige data gemmes, så længe virksomheden har et sagligt formål. Læs mere om ovenstående i virksomhedens databeskyttelsesdokumenter.

DIN BRUG AF APPEN

Når du anvender appen, indsamler den kontinuerligt de data, du indtaster som, afhængigt af deres indhold, karakteristika og sammensætning, udgør personlige data om dig.

Dine personlige data indsamles og behandles på baggrund af virksomhedens legitime formål i medfør af artikel 6, stk. 1 (f) i databeskyttelsesforordningen.

Dine personlige data gemmes, så længe virksomheden har et anerkendelsesværdigt formål med at gøre dette. Læs mere om ovenstående i virksomhedens databeskyttelsesdokumenter.

3. Tilbagetrækning af dit samtykke

Da virksomhedens behandling af dine personlige data bygger på dit samtykke, har du til enhver ret til at tilbagetrække dit samtykke. Dette kan du gøre ved at kontakte virksomheden og anmode om sletning.

Hvis du vælger at tilbagetrække dit samtykke, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personlige data op indtil den dato, hvor du tilbagetrak dit samtykke.

4. Anvendelse af databehandlere og frigivelse af personlige data

Virksomheden anvender Loyalty Factory ApS, CVR-nr. 32147348, Michael Drewsens Vej, 8270 Højbjerg, Danmark som databehandler til deres drift, videre udvikling og vedligeholdelse af appen og lagring af personlige data.

Desuden må virksomheden overføre dine personlige data til andre tredjeparter; når dette er påkrævet for at virksomheden kan overholde deres forpligtelser over for tredjeparter; hvis dette er i virksomhedens lovlige interesse og iht. overordnet administration; eller hvis det lovligt påkrævet for virksomheden i deres egenskab som dataansvarlig. Læs mere om ovenstående i virksomhedens egne databeskyttelsesdokumenter.

5. Dine rettigheder

Som del af behandling af dine personlige data har du altid følgende rettigheder:

  • Du kan anmode om adgang til og en kopi af de personlige data, som appen har indsamlet.
  • Du må til enhver tid opdatere eller revidere de kontaktoplysninger, du har indtastet i appen.
  • Under visse omstændigheder vil du kunne gøre indsigelse imod virksomhedens behandling af dine personlige data eller anmode om, at dine personlige data i appen slettes helt eller delvist.
  • Du har ret til at anmode om, at vi overfører visse personlige data til dig eller til en anden dataansvarlig i et struktureret, standard, maskinlæsbart format.
  • Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatisk behandling (profilering).
  • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine personlige data, eller hvis du er uenig med en beslutning vedrørende virksomhedens behandling af dine personlige data eller rettigheder. Hvis du overvejer at klage til Datatilsynet, håber vi, at du først vil tage kontakt til os, så at vi kan diskutere sagen og forhåbentlig finde en løsning.

Hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder eller har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personlige data, bedes du kontakte os på gdpr@easir.com. Bemærk venligst, at du – alt efter hvilke rettigheder du ønsker at gøre brug af – kan blive udelukket fra at anvende appen.

Lad os hjælpe dig med at sælge flere biler hurtigere

Tilmeld dig en personlig demo med en af vores EASI’R Now-eksperter og oplev, hvordan du kan tage flere kundeemner fra browsing til køb.