GDPR (Databeskyttelsesforordningen)

Da vi er en europæisk IT-virksomhed i automobilbranchen, har datasikkerhed og -beskyttelse højeste prioritet her hos EASI’R. Beskyttelse af vores kunders og brugeres data er en uundværlig del af vores virksomhed, og vi tager overholdelse af alle lovgivninger og normer meget alvorligt.

I den kontekst har vi også budt EU’s databeskyttelsesforordning velkommen, en forordning der styrker og forener databeskyttelseslovgivning for alle individer inden for Den Europæiske Union.

Vi overholder GDPR

Vi begyndte allerede vores forberedelser til GDPR i maj 2017 sammen med vores eksterne partnere og konsulenter. Vi formåede derfor at opfylde alle kravene til GDPR inden skæringsdatoen den 25. maj 2018.

Vores egen ambition om at opnå og udvise den højeste standard inden for databeskyttelse tog dog fart flere år inden, at GDPR blev implementeret. Som et af de seneste beviser for dette, kan vi berette, at EASI’R har været ISO 27001-certificeret siden 2016. Dengang tilhørte vi en eksklusiv gruppe af virksomheder i Danmark, hvor EASI’R’s udviklingsfaciliteter er beliggende, der havde opnået en ISO-certificering. I 2017 og 2018 bestod vi ISO gencertificeringsprocessen og vil selvfølgelig i de kommende år bevise, at vi fortsat opfylder kravene til ISO.

EASI’R GDPR-dokumentation

Nedenunder finder du en forkortet version af vores GDPR-køreplan, der har medført, at vi har kunnet overholde GDPR-kravene.

Maj 2017: Identifikation af alle områder ift. vores produkt og forretning, der påvirkes af GDPR, og udvikling af en strategi til at implementere justeringerne.

Oktober 2017: Justering af vores databeskyttelsesaftale.

November 2017: Justering af juridisk dokumentation til at afspejle eventuelle produktændringer og indbefatte de obligatoriske databehandlerbestemmelser påkrævet af GDPR (artikel 28).

December 2017: Udførsel af de påkrævede ændringer/forbedringer på vores produkt i medfør af kravene.

Februar 2018: Implementering af de påkrævede ændringer til vores nuværende ISO 27001 interne processer og procedurer påkrævet for at opnå og vedligeholde kravene til GDPR.

Marts 2018: Test af alle ændringer for at verificere og validere at kravene til GDPR er opfyldt.

April 2018: Afslutning.

Maj 2018: Kommunikation – opdatering af vores privatlivspolitik.

25.05.2018: Kravene til GDPR er opfyldt og implementeret for EASI’R.

GDPR-implikationer for EASI’R-kunder

Overholdelse af GDPR-kravene kræver et partnerskab mellem EASI’R (Loyalty Factory GmbH/Loyalty Factory ApS) og vores nuværende og potentielt nye kunder ift. deres brug af vores tjenesteydelser. EASI’R overholder kravene til GDPR ift. vores tjenesteydelser, som vi tilbyder vores kunder, herunder kontrakter, dokumentation og produkt.

Afhængigt af din situation og jurisdiktion skal du sikre dig, at dine vilkår for tjenesteydelser eller privatlivspolitik helt klart og korrekt forklarer dine brugere, hvordan du anvender EASI’R på din hjemmeside eller app, idet manglende oplysning herom kan medføre bøder eller offentlig kritik fra Datatilsynet. Vi foreslår, at du gennemgår din politik med dette in mente.

Bemærk, at vi ikke kan give dig et overblik over alle de ændringer, der måtte påvirke dig, fordi du anvender EASI’R.

Kontakt os vedrørende GDPR

Du skal ikke tøve med at kontakte os, hvis du har yderlige spørgsmål om EASI’R og GDPR. Du kan kontakte os via gdpr@easir.com, hvor vi gerne besvarer dine spørgsmål.

Lad os hjælpe dig med at sælge flere biler hurtigere

Tilmeld dig en personlig demo med en af vores EASI’R Now-eksperter og oplev, hvordan du kan tage flere kundeemner fra browsing til køb.